Han Herred naturcenter

Spennende aktiviteter for barn og voksne


På Han Herred Naturcenter, midt i Fjerritslev by, kan man få masse inspirasjon til nye naturopplevelser i området mellom Limfjorden og Vesterhavet. Se først den spennende utstillingen som forteller om og viser områdets flotte fugler og små og store dyr i deres rette omgivelser. Han Herred har en mangfoldig natur: fra den milde Limfjorden med vadestedenes strandområder og fuglerikdom, til den barske vesterhavskysten med klitter og særpreget landskap.

I naturverkstedet er det mange aktivitetsmuligheter: studer naturen gjennom mikroskop, ta på de utstilte dyrene, slip steinene som dere har funnet på stranden, eller få hjelp til å lage en fuglekasse. I løpet av sesongen er det jevnlig nye aktiviteter i verkstedet. Sammen med naturveilederen tas en liten del av naturen inn i verkstedet, f. eks. en fisk, et skjell, et kranium osv., slik at den kan utforskes nærmere. Imens kan de minste i familien leke skogsmus i Eventyrskoven - senterets lekerom. Her er alt kjempestort for den lille skogmusen. Og når det er på tide med en pause, kan man besøke den koselige og barnevennlige kafeen.

Natursenteret er porten til Han Herreds natur


Naturen bør oppleves under åpen himmel, men inspirasjon, bakgrunnskunnskap og gode råd er et godt utgangspunkt! På natursenteret kan du få henvisninger til bra lokaliteter i Han Herred, enten hvis det gjelder landskap og geologi eller fugler og planter i skog, mark, strandområder, klitter, hede eller vannløp.

Senteret har også knyttet til seg tre mindre naturrom ute i landskapet: Den nyrestaurerte kalkovnen ved Klim Bjerg, den gamle lyngmøllen ved Grønnestrand og kystutstillingen ved Torup Strand. Her fortelles det om stedets helt spesielle natur- og kulturforhold, og naturrommene er utgangspunkt for turer med naturveilederne - på jakt etter sommerfugler, fugler, stein og skall på stranden og mye mer.