Vikingecenter Fyrkat

På oppdagelsesreise i vikingtiden

Vikingtiden har en hel spesiell tiltrekning på både små og store: Flotte skip, drabelige danske krigere som herjet Europa, mystikk, hedensk gudedyrkelse, høvdinger, konger og imponerende festninger. På Vikingecenter Fyrkat greier man å forene kunnskap og opplysning med aktivitet for de besøkende. Senteret er bygget opp som en kopi av en rik vikingbondes gård, som lå i Vorbasse nær kongebyen Jelling, hvor Harald Blåtann holdt til. Vikinggården er oppført ca. 1 km. fra ringborgen Fyrkat, som faktisk er bygget i vikingkongen Harald Blåtanns regjeringstid.

Ideen bak vikinggården er at man gjennom ulike aktiviteter kan få et lite innblikk i hvordan hverdagen var for vikingtidens bønder. Skoler og turister har mulighet for å bo og leve slik som man gjorde i vikingtiden og ta del i mange forskjellige aktiviteter. I besøksenteret kan man kle seg ut som viking, både i hverdagstøy og kamptøy.

Det arrangeres lek og andre aktiviteter, f.eks. matlaging over bål, baking, arbeid med ull og garn, smiing, bueskyting og mye mer.

De mystiske ringborgene

Selv om Fyrkatborgen i dag er en rekonstruksjon av et gammelt maktsenter, er det ikke vanskelig å føle historiens vingesus når man er på stedet. Man kan nesten høre levenet fra de mange soldatene og familiene deres, som i en periode bodde på borgen. Fyrkat er en av de fire vikingborgene i Danmark som ble oppført i årene rundt 980. Da alle borgene er bygget etter nøyaktig samme mønster, er de sannsynligvis bygget på omtrent samme tidspunkt og av samme byggherre, nemlig den danske kongen.

Fyrkat har vært spesielt bra befestet og derfor har det nok tjent et militært formål. Fra borgen har det vært mulig å kontrollere trafikken opp gjennom Jylland, som måtte passere elven lenger mot vest. Alle ringborgene er plassert på strategisk viktige steder. Borgene har sannsynligvis vært brukt til å holde fast og synliggjøre kongens makt.